De dans Met liefde
en mededogen mensen
in beweging brengen
door te ontroeren
en te verwarren

Mijn opdracht


Met liefde en mededogen mensen in beweging brengen door te ontroeren en te verwarren. De therapie, coaching en opleiding die ik aanbied is gestoeld op een schat aan ervaring. Ik leerde dat het zowel in de therapie- als in de organisatiewereld om hetzelfde gaat: beweging en verandering brengen in systemen die niet meer ontwikkelen, die vast zitten en die niet meer zijn aangepast aan de noden van de leefomgeving

Waar ook mijn focus van werken ligt, het gaat over het opnemen van leiderschap, zowel persoonlijk als in functie van een groter geheel. Vanuit deze kern, geïnspireerd door literatuur en door constante (bij-)scholing, zet ik mij in om transformaties uit te lokken.

Wat me drijft


De zoekende ziel, de evolutie naar meer heelheid en bewustzijn is wat me drijft. Net als het zo volledig mogelijk ondersteunen van de verwerkelijking van wat er in ieder mens aanwezig is. In die context zoek ik het landschap op van kunst, literatuur, poëzie, filosofie... Er zijn vele raakvlakken tussen die verschillende disciplines. Wat soms moeilijk te vatten is in woorden, wordt ontsloten door beeldende kunst of muziek. Hoe het onuitgesprokene verwoord wordt in literatuur en kunst kan me nog steeds in verwondering brengen.

"Van de duizenden ervaringen die we opdoen, brengen we er hoogstens enkele ter sprake. Onder al die verzwegen ervaringen zitten ook die verborgen welke ons leven ongemerkt zijn vorm, zijn kleur en zijn melodie geven."

Pascal Mercier Nachttrein naar Lissabon

Ik tracht steeds met mededogen en liefde iets in beweging te zetten.  Mijn werkdoel is de kwetsbare mens ontmoeten die het beste wil maken van zijn leven. In de dialoog wil ik, naast het dominante probleemverhaal, ook plaats maken om een alternatief verhaal te construeren door goed te luisteren en te resoneren met de protagonisten. Door die bereidheid tot luisteren voelen velen zich uitgenodigd om de essentie te benoemen. In contact komen met wie je werkelijk bent en staan voor wie je werkelijk wilt zijn in leven en werk, is de rode draad doorheen mijn aanpak... of het nu om therapie, coaching of opleiding gaat.

... in dit verband, een getuigenis:

Beste Bea, Ik moest nadenken over wat je tegen me zei over wat zich aandient, aandacht vraagt, helemaal op het eind. We spraken over de beelden die ik gebruik als ik na lang zoeken iets te zeggen heb. Je zei me toen dat dat misschien mijn ‘purpose’ was. Ik zit mijn aantekeningen uit te werken en opeens is het er: Toen ik 18 was en 1 jaar studeerde in Nijmegen, heb ik toelatingsexamen gedaan voor de kunstacademie in Maastricht. Ik deed dat zonder medeweten van mijn ouders, omdat ik wist dat ze daar niet achter stonden. Van de 350 aanmeldingen ben ik samen met 9 anderen geselecteerd. Ik was zeer blij. Toen mijn vader hoorde wat er aan de hand was, heeft hij me gezegd: als je de kunstacademie gaat doen, dan trek ik mijn handen van je af. Ik ben in Nijmegen gebleven en heb gestudeerd. Nu, 30 jaar later, komt opeens je opmerking naar me toe drijven: "misschien is dat het wel, beelden zoeken". Natuurlijk! Ik zocht ze eerder, drukte me daar toen al in uit, heb dat lang niet mogen doen en nu wel. De beelden van marmer of hardsteen zijn getransformeerd in woorden en beelden van de maag. En de beelden van marmer en hardsteen zijn er ook, als ik beeldhouw. De beelden van de maag zijn er als ik praat of zoekend naar woorden tast.  Als leerling heb ik je zachte en doorleefde armen mogen voelen en als zeer weldadig ervaren. Je wijze woorden waren een treffende aanvulling op je vriendelijke aanwezigheid. Dank je wel daarvoor.

E.R. juli 2015

Wat ik doe


Ik streef steeds persoonlijke en professionele ontwikkeling na. Dat vind je terug in alles wat ik doe. Je vraag en je verwachtingen bepalen wat de dienstverlening zal worden. Ik ben een erkende psychotherapeute, opleider en supervisor bij de BVRGS. Tevens ben ik erkend als internationale opleider in TGI en meester in Generatief Leiderschap.

Psychotherapie

Het woord therapie komt van het Grieks: ‘Therapeia’, wat zoveel betekent als: “Het geven van zorg en aandacht aan een ander door te pogen naast of met die ander te staan”. Systeemtherapie is een specifieke vorm van psychotherapie, en gaat zowel over individuele therapie, relatietherapie als over gezinstherapie. De term “systeem” duidt op het sociale systeem waar mensen deel van uitmaken. ‘Systeem’ betekent dat ik alles probeer te bekijken vanuit samenhang en context. Het gaat voor mij niet hoofdzakelijk over het individu, ik kijk naar de onderlinge relaties, de omgang met elkaar en de invloed van de problemen op de partner en op elk lid van het systeem. Als (jong) volwassene en als koppel kan je bij mij terecht om op zoek te gaan naar je kracht, mogelijke antwoorden en een meer hoopvolle toekomst.

Coaching

Coaching is ondersteuning van mensen met professionele vragen. In een coaching-traject wil ik de vraag scherp geformuleerd krijgen en verkennen waar je naartoe wilt. Verder wil ik bekijken hoe je dit dan kan realiseren. Ik benader dit zowel vanuit een holistisch perspectief als vanuit een (zelf)sturingsvraagstuk.

Opleiding geven

Wat ik zelf geleerd heb wil ik ook heel graag doorgeven: systeemdenken, TGI en Generatief Leiderschap. Dit gebeurt meestal in open aanbod.