Psychotherapie


Intake

Een eerste gesprek is bedoeld als kennismaking. De aanleiding en de betekenis om hulp te zoeken komen aan bod. Daarna wordt gekeken of er een nieuwe perspectief op de toekomst mogelijk is en wordt er beslist of de therapie verder gezet wordt en op welke manier.

Voor wie?

Ik heb een uitgesproken expertise in het werken met paren.

Het relationeel welzijn ligt mij nauw aan het hart. Als een partner niet wil deelnemen aan de sessies, werk ik met de partner die wel wil of kan komen. Ik werk uiteraard ook met individuen.

De volgende inhouden behoren tot mijn expertise gebied, alcoholproblemen of acute psychotische klachten niet zo.

Ingrijpende gebeurtenissen

 • Verlies
 • Echtscheiding
 • Trauma na ongeval of medische ingreep
 • Spanningen binnen de relatie werk/privé
 • Vertrouwensbreuk

Disfunctioneren van het emotioneel welzijn

 • Depressie
 • Eenzaamheid
 • Angst
 • Onzekerheid
 • Seksueel falen

De aanpak

Ik beoog een samenwerkingsrelatie, een dialoog waar de cliënt een belangrijke stem krijgt. In de eerste plaats wil ik luisteren naar iemands verhaal: luisteren naar de pijn en de kracht, het verdriet en het verlangen, de wanhoop en de hoop, het vallen en opstaan... Ik laat ruimte voor de rijkdom van dit verhaal.

Ieder van ons weet beter dan wie ook wat hij nodig heeft en goed is voor hem of haar. Ik streef ernaar om met de inzet en de competenties van de cliënt de gewenste verandering op gang te brengen. Zo kan iemand- en misschien voor het eerst- meesterschap verwerven. Afhankelijk van het probleem en de hulpvraag kan ik als therapeute in samenwerking met de cliënt relevante anderen uit de gezins-context of bredere context betrekken die kunnen bijdragen tot andere perspectieven en nieuwe mogelijkheden. Indien aangewezen verwijs ik door naar een psychiater.

Practische gegevens

Soms wordt iemand doorverwezen door een arts, of een collega –therapeut. Maar iedereen kan ook zelf rechtstreeks contact met me opnemen. Om het persoonlijk te houden gebeurt dit best via gsm of mail.

Feedback van een koppel

We hebben de 'veiligheid' in de sessies hard gewaardeerd. Dingen die we thuis niet konden of durfden te bespreken, konden we veilig en zonder represailles aanhalen bij jou in het kamertje.

Je was voor ons een zeer menselijke therapeut, met een mening, een eigen leven en eigen ervaringen. Dat was voor ons allebei (met nochtans heel wat verzamelde therapie-ervaring:-)) vrij nieuw. Of toch op deze manier, waarbij de weegschaal nooit oversloeg naar een van beide kanten (heel afstandelijk of extreem meelevend). Je aanpak is heel naturel, het lijkt alsof jij gewoon jezelf bent in de sessies en dat stelt op het gemak en nodigt uit tot praten. Je hebt ons behandeld als gelijken Tegelijk bleven we ons wel altijd zeer bewust van je professionaliteit en expertise.

Je heb voor ons andere invalshoeken belicht, dingen die we zelf niet/niet meer/nog niet konden zien. Zeer nuttig als je vastzit en geen uitweg denkt te hebben.

We zaten best diep toen we bij jou kwamen aankloppen. Daarbij hebben we het misschien-niet-helemaal-terechte-maar-tochleuke gevoel dat we dat zélf hebben klaargespeeld (een gezamenlijk gevoel van overwinning), met de sessies als een soort van instrument of leidraad.

S en F, augustus 2016

psychotherapie

Coaching


Coaching is vaak een vraag naar beweging en ontwikkeling om opnieuw zelf te kunnen sturen.

Vandaar dat in mijn coachingtrajecten het persoonlijk leiderschap, een concept uit TGI en Generatief Leiderschap, een heel grote rol speelt. Ik zal dit steeds aanspreken en in ontwikkeling brengen. Generatief Leiderschap is bij transformatie en leiderschapsvragen expliciet aanwezig. Ik vertrek van de purpose, of de opdracht, van de persoon of team in kwestie. Tijdens het coachingstraject krijgt de deelnemer een beeld van hoe hij de fysieke, emotionele en mentale intelligentie aandacht geeft en verbindt met het spiritueel present zijn in deze wereld. Ik kijk ook naar de vier volgende componenten: de zelfverantwoordelijkheid (IK), de interpersoonlijke sensitiviteit (WIJ), resultaatoriëntering (HET) en omgevingsbewustzijn (GLOBE) De DBLS® en de Ilead Questionnaire®, instrumenten van het Centre for Generative Leadership zet ik impliciet of expliciet in. Het gaat over waarnemen en waarmaken!

De aanpak

Meestal is coaching een individueel gebeuren. Het aantal gesprekken is erg afhankelijk van de vraag. Prijzen zijn op aanvraag verkrijgbaar. Na het eerste gesprek wordt er een samenwerkingsvoorstel afgesproken. Als een coaching gesuggereerd wordt door een organisatie kan het management of de leidinggevende mee uitgenodigd worden bij het begin en einde van het traject om de bewuste en nog niet bewuste thema’s en verwachtingen te verkennen.

Supervisie

Uiteindelijk is er niet zoveel verschil tussen coaching en supervisie. Het hangt vaak af van de werkcontext. Supervisie wordt meer gevraagd door mensen die met mensen werken. Meestal wordt ervan uit gegaan dat supervisie iets meer gericht is op persoonlijke thema’s. Als erkende  supervisor bij BVRGS doe ik dit bij uitstek voor systeemtherapeuten.

Supervisie: individueel of in team

Tijdens individuele supervisie kan iemand terecht met concrete vragen over de professionele praktijk en het professioneel functioneren. Iemand die professioneel met mensen werkt is zelf instrument en methode. Het gaat dan om: wat neem ik waar bij mezelf en de ander en wat breng ik in interactie. Het herkennen van mijn meerstemmigheid… en hoe ben ik geneigd te reageren! Het kan ook gaan over mechanismen van overdracht en tegenoverdracht en de patronen waarin iemand dreigt verzeild te geraken.

Groepssupervisie of teamsupervisie kan evengoed gebeuren vanuit een systemische visie. Ervaring leert dat het erg verrijkend kan zijn om samen met collega’s te reflecteren over de eigen praktijk. Vertrekkend vanuit de vragen van de supervisanten, ga ik op zoek naar manieren om met concrete casuïstiek aan de slag te gaan. Daarnaast kan er ook aandacht besteed worden aan specifieke professionele vragen of thema’s die invloed hebben op het functioneren als hulpverlener binnen de cliënt-relatie en/of team-relatie. Daarbij vertrek ik steeds vanuit een systemisch denkkader. Op deze manier werken heeft een goed effect op de teamsamenwerking

psychotherapie

Opleiding


Vanuit eigen onderneming of in samenwerking met het Centre for Generative Leadership Utrecht, De School voor TGI Vlaanderen en Caleidoscoop Leertrajecten Veghel bied ik opleiding aan. Dit kan in open aanbod of aanbod op maat.

Mogelijke thema’s kunnen zijn:

 • Het opleiden in TGI en Generatief Leiderschap
 • Generatief Leiderschap, zelfsturing en leiding nemen in deze tijd als methode of diepgaande verdieping maken van jezelf als sturingsinstrument.
 • Thema gecentreerde interactie, methode en systeem van waarden en uitgangspunten voor levend leren en leiden van teams en groepen.
 • Systemische kijken en handelen bij familiemediation
 • Conflict als motor voor groei en ontwikkeling
 • Intervisie: het menselijk kapitaal van een team of organisatie benutten en bevorderen
 • ‘Levend lerende’ netwerken creëren

Bij een ondersteuning en ontwikkelings aanbod voor management of behandelteams komen opleiding en coaching samen; het is dan bedoeld als teamversterkend en up grading voor het gezamenlijk kijken en handelen. De vraag kan gesteld worden vanuit systeemdenken of vanuit TGI of Generatief leiderschap.

Feedback:

Na opleiding in Generatief Leiderschap…

Ik ben heel erg blij dat ik jou zo heb leren kennen. Je warmte, wijsheid, scherpte, humor en inzicht zijn me prima bevallen. Door dat je me ook zo in mijn kwaliteit kon zien ben ik echt gaan groeien. Daar ben ik je bijzonder dankbaar voor. We gaan elkaar echt nog weerzien!

J.P. oktober 2014

Na teaminterventie:…

We kijken terug met grote tevredenheid, met waardering voor de begeleiding en voor het proces dat we samen gemaakt hebben Zeer helpend was het werken met authentieke casussen. Deugddoend om er samen met het managementteam tijd voor te maken. Het traject zorgde voor een gezamenlijke mind-shift. Persoonlijk leiderschap, ik, het en de globe, volwassen willen, verantwoordelijkheid laten waar ze is. Valkuil-vermijden om verantwoordelijkheid te nemen waar het niet je eigen verantwoordelijkheid is. Veel meer context geschetst aan medewerkers. Beseffen dat als we mensen willen veranderen, we enkel ons eigen gedrag hebben als aangrijpings- en startpunt.

Artevelde hogeschool MT team, januari 2017

Vertrekkend van uw vraag en in onderling overleg komen we samen tot een passend voorstel voor uw team, organisatie of groep. Data, locaties en budget zijn overeen te komen.

psychotherapie